Volledig metabool profiel resulteert in Bovisel On Prescription.

Tags: , ,


Naast een klinisch onderzoek, kunnen we via een volledig metabool profiel de kudde verder analyseren.

11 Examination list Metabolic Profile

Er wordt per productiegroep bloed genomen, liefst halfweg de voormiddag, van 6 perfect gezonde dieren. Dit bloed wordt zo  vlug mogelijk aan het labo bezorgd, met de  aanvraag deze stalen te poolen en een aantal parameters te onderzoeken.

We onderzoeken geen individuele dieren, de interpretatie gebeurt via de Gauss curve op kuddeniveau. Wij nemen het gemiddelde van de referentiewaarden en bekijken hoeveel % van de kudde hiervan afwijkt.

Bij problemen kunnen we onze Bovisel producten specifiek per bedrijf formuleren, zodat metabole afwijkingen gecorrigeerd worden.