sara

  • Pens alkalose, een bedreiging of een opportuniteit? In ieder geval een trigger voor de dierenarts.

    Pens alkalose, een bedreiging of een opportuniteit? In ieder geval een trigger voor de dierenarts.

    Tags: , , , , ,

    Vet Shops wil naast premium producten met een gegarandeerde kwaliteit ook diensten aanbieden. We hebben voor melkvee een systeem ontwikkeld dat wij “het klinisch onderzoek van de boerderij” noemen. Gedurende een aantal maanden hebben we verschillende topmelkveebedrijven onderzocht tot in het kleinste detail. Opvallend was dat, zowel bij de opstartkoeien, als bij de mid- en eindlactatie  dieren, geen Sara of …

    Lees meer