Pens alkalose, een bedreiging of een opportuniteit? In ieder geval een trigger voor de dierenarts.

Tags: , , , , ,


Vet Shops wil naast premium producten met een gegarandeerde kwaliteit ook diensten aanbieden.

We hebben voor melkvee een systeem ontwikkeld dat wij “het klinisch onderzoek van de boerderij” noemen. Gedurende een aantal maanden hebben we verschillende topmelkveebedrijven onderzocht tot in het kleinste detail.

Opvallend was dat, zowel bij de opstartkoeien, als bij de mid- en eindlactatie  dieren, geen Sara of pensacidose werd vastgesteld. Integendeel, de meeste ph’s lagen boven de 6.9 tot zelfs 7.2.

Dit leidt tot opportuniteiten voor de samenstelling van de rantsoenen. Kunnen we meer pensverteerbare energie en eiwitten toevoegen?

Als wij onze rantsoenen schudden, streven we naar max 20 % aandeel in de onderste zeef. In realiteit zien we dat het aandeel in de zeef met de kleinste partikels 7 % bedraagt. In USA gaan ze in deze zeef tegenwoordig tot een rest van 40 %, met navenante producties.

Dat onze koeien ook dergelijke rantsoenen aan kunnen, bewijzen de vastgestelde pens ph’s. Maar een strikte opvolging door de dierenarts is noodzakelijk om de pensgezondheid te garanderen. Het systeem dat wij ontwikkeld hebben laat de dierenarts gemakkelijk toe de toestand via een vast protocol te evalueren.