NIEUW: Bovi-Aid DRINK PP!

Tags: , , , , ,


Binnen het Vet Shops concept willen wij u innovatieve producten met een toegevoegde waarde aanbieden.
Bovi-Aid DRINK PP werd ontwikkeld om rondom het kalven de koe te ondersteunen  in het tegengaan van melkziekte en pensacidose.
Melkziekte ontstaat door een tekort aan energie, calcium en andere elektrolyten bij de koe rond het kalven.
Verzuring van de pens is een eveneens vaak voorkomend probleem in deze periode.

De hoog geconcentreerde combinatie van energie, calcium en andere electrolyten in Bovi-Aid DRINK PP gaat vooreerst al deze elementen ruimschoots gaan aanbieden aan de koe.
Een maximale en snelle opname daarna van dit alles is natuurlijk even essentieel; door de unieke combinatie van de actieve vorm van vitamine D3 en calcium onder calciumformiaat vorm te gaan toevoegen wordt dit proces verbeterd en versneld…

De toegevoegde gisten in Bovi-Aid DRINK PP gaan dan weer pensverzuring helpen voorkomen.

PRACTISCH:
Toe te dienen aan de koe direct na het kalven.
De zak poeder van 1kg dient opgelost te worden in 20l lauw water en wordt zeer vlot gedronken.
Wordt verkocht per doos van 20x1kg.

Meer info op onze website www.vetshops.eu of via mail naar info@vetshops.eu