Livestock: SPF – Specific Pathogen Free

Tags: , , , ,


Vet Shops heeft een internationaal netwerk waardoor wij de bedrijven kennen die dieren te koop aanbieden.

Wij gaan zelf met de kandidaat kopers de dieren selecteren op de bedrijven. Vooraf wordt de sanitaire status van de bedrijven gecheckt. Eens ter plaatse wordt, na de selectie, een bloedstaal afgenomen voor onderzoek bij DGZ. De stalen worden onderzocht op Para TBC,  Mycoplasma, naast de andere gekende koopvernietigende, verplichte ziektes. Pas bij gunstige resultaten wordt het transport opgestart.

Een kleine meerkost zorgt voor kwalititeitsvolle gezonde dieren, die jouw kudde geen extra ziektedruk bezorgen!