“Klinisch onderzoek” van de boerderij.

Tags: , ,


Voor het klinisch onderzoek gebruiken we een vaste “onderzoekslijst”om niets over het hoofd te zien.

1 Examination list Farm and anamnese

Wij beginnen met de grondig bekijken en bemonsteren van de ruwvoeders.

2 Examination list Feed storage

In een volgende stap evalueren we de toegediende rantsoenen van de diverse diercategorieën.

3 Examination list TMR

Vervolgens observeren we de nuchtere kalveren, het jongvee, de droogstaande dieren en de koeien in productie, wat ons cruciale data oplevert. Ook de stalinrichting en het melkprotocol zijn aandachtspunten die niet mogen ontbreken.

4 Examination list Observation barn

5 Examination list Observation nursery

6 Examination list Milking Parlor

7 Examination list Observation dry cows

8 Examination list Observation youngsters

9 Examination list Observation cows in lactation

Tenslotte richten we ons ook op de details: zeven van de mest, ph meting van de urine tot en met het microscopisch bestuderen van de activiteit van de pensprotozoa.

10 Examination list Examination cows in lactation

11 Examination list Metabolic Profile

12 Examination list PCR

 

Het eindverslag biedt een overzicht van de mogelijkheden om zonder risico de productie op te drijven.