Hoe uw bedrijfsresultaten verder te optimaliseren!

Tags: , ,


Vet Shops investeert in tools waarmee we de veehouder helpen zijn dieren beter te laten presteren en waarmee we streven naar verdere reductie van antibiotica.

Beter presteren: het “klinisch onderzoek van het bedrijf”.

Om dit te realiseren bekijken we zowel de kudde als het individuele dier op een gestandaardiseerde manier: anamnese, onderzoek, differentiaal diagnose, specifieke onderzoeken, diagnose, behandeling.

  1. Anamnese: MPR, kengetallen, rantsoenberekeningen, analyse kuilen, historiek pathologieën.
  2. Het onderzoek verloopt  via een vast stramien: controleren van kuilen en rantsoenen, herkauwactiviteit, BCS dieren, hygiëne in de stal en van de dieren, ventilatie, drinkwater, ligbedden. Tevens monitoren we de pensflora:  pH meting, methyleenblauwtest voor controle anaërobe pensflora,  microscopisch bekijken van de protozoa. Verder besteden we ook de nodige aandacht aan de opfok van het jongvee.
  3. Differentiaal diagnose:  De vaststellingen worden gelinkt aan de problematiek en worden verder onderzocht.
  4. Specifieke onderzoeken a.d.h.v. het Compton Metabool profiel:  Op vooraf vastgelegde tijdstippen wordt er bloed genomen van perfect gezonde dieren. De gepoolde monsters worden zo vlug mogelijk naar het labo gestuurd voor analyse.
  5. Diagnose: De interpretatie per onderzocht item gebeurt door vergelijking met de Gauss curves van het het Compton Metabool profiel .
  6. Behandeling: Er wordt een dossier samengesteld. Als centraal aanspreekpunt kunnen we, in overleg met de andere erfbetreders, de veehouder helpen om zijn bedrijfsresultaten te optimaliseren.

Gauss curve

  

In samenwerking met uw dierenarts komen wij dit dan ook graag uitleggen en demonstreren!

Reductie antibioticagebruik.

Vet Shops gaat intensief samenwerken met Obione, een Franse firma van en voor dierenartsen.

Terwijl Vet Shops altijd meer aandacht gehad heeft voor de kudde, hebben de dierenartsen van Obione vooral producten ontwikkeld voor het individuele dier.

De volgende weken zullen alle producten besproken worden in onze ‘Newletters’.

De Obione producten zijn al 10 jaar op de markt in Frankrijk, tot algemene tevredenheid van de Franse dierenartsen en de Franse veehouders.

Voor meer info, contacteer ons op info@vetshops.eu!