Hoe tekorten aan vitamine D3 efficiënt voorkomen…


Vitamine D3

Iedere melkveehouder heeft wel eens te maken met hypocalcemie en bijhorende calcium- en/of vitamine D3 supplementen ter preventie. Minder gekend is de subklinische hypocalcemie, die zorgt voor een sterk verminderde DS opname. Hierdoor worden de metabole ziektes, eigen aan de post partum periode nog versterkt.

Vet Shops probeert deze zaken te managen via producten die direct actieve vitamine D3 bevatten.

Hoe werkt vitamine D3?

Vit D3 is de regulator van de calcium– en phosfor balans. Vit D3 is meestal hoog gedoseerd in rundveesupplementen.

Dit is ook nodig want deze vetoplosbare vitamine wordt na orale inname intestinaal zeer slecht opgenomen: 50 % van de aangeboden vit D3 wordt niet geresorbeerd. Nadien moet deze vitamine eerst in de lever omgezet naar 25 Hydroxy vit D3, met terug aanzienlijke verliezen. Via de nieren wordt deze finaal gemetaboliseerd naar 1,25 Dihydroxy Vit D3, de actieve vorm. Deze omzet zorgt nog maar eens voor een daling in de hoeveelheid D3.

Al deze stappen om een actieve Vit D3 te hebben, vragen daarenboven ook nog een aantal uren omzettingstijd.

(klik om te vergroten)

1,25 Dihydroxy Vit D3 is de modulator van de Ca en P bindende eiwitten: het reguleert de intestinale absorptie, het transport en het verbruik van Ca en P.  Bij tekorten aan Ca stimuleert deze actieve vorm van Vit D3 de release van Ca vanuit het  beenderstelsel.

Vet Shops gebruikt een plantaardige vorm van Vit D3, gewonnen uit Solanum Glaucophylum: 1,25 Dihydroxy Vit D3 glycoside. Door zijn glucoside binding wordt deze plantaardige vorm zeer gemakkelijk intestinaal geresorbeerd. En bovendien is deze vorm direct actief, zonder nood aan omzetting in lever en nier.

Wij bieden dit aan in onze koedrank Bovi-Aid Drink PP en  Bovi-Aid Green Powder.

Meer info op onze website www.vetshops.eu  of via mail naar info@vetshops.eu!