Een “klinisch onderzoek” van de boerderij.

Tags: , , , , ,


De voorbije winter en lente hebben we onze tool “Klinisch onderzoek van de boerderij” verder uitgewerkt.

De route om de boerderij te “onderzoeken” is gestandaardiseerd en neemt een drietal uur in beslag. Volgens een vast protocol wordt elk punt bekeken en gescoord en wordt het stalgemiddelde berekend.

Samen met de PCR resultaten van de tankmelk en de uitslagen van het totaal metabool profiel kan dit klinisch onderzoek bijdragen tot een definitieve diagnose.

We kunnen u deze tool komen voorstellen. Ook een namiddag- of avond sessie voor een groep geïnteresseerde veehouders is mogelijk.